2000-2009

2009

ქართული ენა და საუკუნის საერთოშორისო სტანდარტები, axaliganatleba.ge 2009-10-22-28, read it

საართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, read it

Karina Vamling professor i språk- och kulturstudier 2009-06-08, read it

Undervisning på engelska: “Vi behöver forska mer och gnälla mindre” (intervju tillsammans med Prof. Jean Hudson). Universitetsläraren, 17, 2009, Read it (1), read it (2)

2008

Konferens om Kaukasus drar till sig internationella forskare och deltagare 2008-11-28, read it

Malmö högskola värd för internationell Kaukasus-konferens 28-30 november 2008 – read it (1)read it (2)

Viktigt att situationen i Georgien inte glöms bort. City 2008-09-09, read it

Öppen föreläsning om konflikten i Georgien, 2008-09-03, read it

Konflikten i Georgien sätter Kaukasusstudier vid IMER i fokus – read it.  MAH Newsletter  2008-08-19

Forskare hemma från kriget, 2008-08-14, Sydsvenskan, read it

Forskarna som återvänder hem från Georgien, 2008-08-13, PPPress.se, read it

Malmöforskarna hemma från Georgien, Skånskan, 2008-08-13, read it

Malmö högskolaforskare evakueras från Georgien – read it
MAH Newsletter 2008-08-12

Svenskar evakueras från Tbilisi, Sveriges Radio Ekot, Read it, Listen

Malmöforskare på väg hem från Georgien. Sydsvenskan 2008-08-11 (read it)

Skånsk barnfamilj fast i krigets Georgien Skånskan 2008-08-11, read it

2007

Tbilisis Statliga Universitet besöker Malmö högskola – MAH Newsletter 2007-11-30

SIDA stöder Kaukasusforskning på Malmö högskola med halv miljon – MAH Newsletter 2007-11-14 read it

Webben viktigt verktyg för IMERs nya forskningskoordinator (intervju) 2007-0-08 (read it)

2006

New general agreement with Tbilisi State University – read it MAH Newsletter 2006-05-16

2005

Kaukasus er rykket tættere på, Berlingske Tidning, 2005-11-22, read it

Invigning av Centrum för Kaukasusstudier 2005-11-10 (read it)

Flervetenskaplig Kaukasuskonferens lockade deltagare från tiotalet länder –  MAH Newsletter 2005-06-21, read it

IMER bryter ny mark i S:t Petersburg. IMERs Nyhetsbrev 2005, read it

Hur för vi ut lingvistiken bredare? . IMERs Nyhetsbrev 2005

2004

Information from the School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Frontpage, My page.

2003

ყოველკვირეული რადიოჟურნალი. ქართული ენის საინტერნეტო კურსები მალმეს უნივერსიტეტში. Radio tavisupleba. 2003/10/24. read it

2001

Presentation ‘On language and Identity in the Caucasus’ at Danish Association for Research on the Caucasus, 2001-05-29, read it

2000

Biographical article “Vamling, Karina” in the encyclopaedia Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. Read it