2020–

2020

ვამლინგ-ჭანტურიები, დეიდა რუტი და შვედეთი დღეს 19.05.2020. Palimfsestiread it

История в лицах, Карина Вамлинг (Karina Vamling). June 2020. Adygi.ruread it

Quoted passage from Prof. Zara Kumakhova’s memories at the website of the Institute of Linguistics, Moscow, read the quote

Forskningsplattformarnas arbete under pandemin (intervju) 2020-10-29 Mau Newsletterread it

Из Швеции с любовью… Встреча с лингвистом, кавказоведом Кариной Вамлинг (Швеция) – передача по каналу Мир 24, программа 1 КБР, стр. 5, 2020.11.09, 21.10–21.40. read info

2021

De digitala mötenas utmaningar [On the challenges of digital meetings]. News from the Faculty of Culture and Society, April 26, 2021, read it

Har du koll på språken? Quiz in the daily newspaper Sydsvenskan 2021-10-09. read it

Pionjärkurs i georgiska fyller 20 år. MAU Nyhetsbrevet. 2021-10-11. read it

Vad vet du om Sovjets fall? Quiz in the daily newspaper Sydsvenskan 2021-12-04 read it