2015–2019

კარინა ვამლინგი საზღვარგარეთ ქართული ენის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის დიპლომით დაჯილდოვდა Kartuli kvira 2019-12-30 read it

პრეზიდენტი „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს შეხვდა. Exclusive News, 2019-12-17, read it; GHN 2019-12-17, read it

პრეზიდენტი „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს შეხვდა 2019-12-17, read it

პრეზიდენტმა კონფერენციის მონაწილეებთან ქართული ენის წინაშე მდგარი გამოწვევები განიხილა, 2019-12-17, Tabula , read it

Introduction to the Georgian film Before father gets back at DocLounge, 2019-11-12, link.

წარმატებული შვედი ქალის ქართული ისტორია Brand News 2019-11-06

2018

Conference promotes the protection of endangered culture in the Caucasus, 2018-12-14, read it in Swedish or English

Шведский лингвист Карина Вамлинг в КБГУ – watch it

Черкесский Культурный Центр организовал совместную Международную конференцию в Швеции, ЧКЦ, 2018.12.10, read it

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, ЛИНГВИСТ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, Adygeisky Universitet, 2018 December, read it (page 6)

Демиург адыгской лингвистики, Kabardino-Balkarskya Pravda 2018-11-01, read it (page 3)

В Нальчике международной конференцией почтили память выдающегося языковеда, 2018-11-01, read it

აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს შვედი პროფესორი სტუმრობდა, read it

Демиург адыгской лингвистики, Кабардино-Балкарская Правда 2018-11-01, read it

19 октября 2018 г. в ИГИ КБНЦ РАН состоялась Международная научная конференция «КАВКАЗСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященная 90-летию выдающегося кавказоведа М.А. Кумахова, 2018-10-19, read it

Ambassadors attend 100-year anniversary of independence in the Caucasus, 2018-05-24, read it

KS Nominering till Kungliga Vitterhetsakademiens pris, KS Fakultetsnytt, 2018-02-28, read it

2017

Georgian-Swedish family the founders of Caucasus Studies, Diplomat 2017, No 6: read it pages 22-27.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მალმოს უნივერსიტეტის პროფესორებთან მორიგი შეხვედრა გაიმართა, 2017-11-01, read it

В университете Мальме в Швеции готовятся к черкесской конференции, Nat Press, 2017-06-29, read it

“მიგრაციის მარშრუტები” Georgian Public Radio 2017-05-11, watch it

Homeland project presented in Sweden: Budukh, 2017-05-25, watch it

2016

Högskolan satsar på forskning om Ryssland och Kaukasus: nytt centrum invigs idag, Sydsvenskan, 2016-12-08, read it

Satsning på forskning om Ryssland och Kaukasien, MAH Nyheter, 2016-12-07, read it

Сегодня в ЧКЦ состоялась встреча с Кариной Вамлинг, ЧКЦ, 2016/10/28, read it

New Research Platform about Russia and the Caucasus, 2016-06-08, Mah Newsletter, read it

Письма неизвестного скандинава. Дагестан. XIX век, Molodiosh Dagestana, 2016-01-22, read it

2015

В Тбилиси открылась Международная научная конференция о роли Джигетии в истории Грузии, 2015/12/14. Georgia Online, read it

Meeting with Rector of International Black Sea Universisty, 2015-09-31, read it

ენისა და მუსიკის ურთიერთობის საკითხი (წოვა-თუშური (ბაცბური) ფოლკლორული მასალის მიხედვით) Alvanelebi 2015.04.15 read it